[ˈmɑriˌliːs]

Feel free to reach out via my social media channels or contact me directly! 👇


Curriculum vitaeInstitute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 TartuRootsieesti teismeliste keelekasutus (RETK)Coming soon!

Publications


Miks nad blandavad? Koodivahetuse funktsioonidest viie rootsi-eesti kakskeelse teismelise näitel


Mari-Liis Korkus

Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents, Emakeele Selts, Tartu Ülikool, 2020 Sep 25


Koodivahetuse näiteid rootsieesti noorte keelest


Mari-Liis Korkus

XVI muutuva keele päev, Tartu Ülikool, 2020 Nov 6


The pragmatics of Swedish-Estonian code-switching


Mari-Liis Korkus

The Second International Twitter Conference on Linguistics, 2021 Dec 5


Sotsiopragmaatiline sissevaade koodivahetusele: näiteid rootsieesti teismeliste keelest


Mari-Liis Korkus

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat = Estonian papers in Applied Linguistics, issue 17, 2021, pp. 141-157


And now say that in Swedish: using conversation groups to elicit multilingual speech from Swedish Estonian teens


Mari-Liis Korkus

XVII International Conference on Methods in Dialectology, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 2022 Aug 2, pp. xx-xx
Follow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in