Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Contact

contact • kontaktInstitute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 Tartu
Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Institute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 TartuI'm a third-year PhD Candidate and Junior Fellow Researcher in Linguistics at the University of Tartu. My research focuses on the spoken language use of adolescent Swedish-Estonian bilinguals. I aim to describe how the modern globalised and mediatized world shapes the language of multilingual teenagers.

My other research interests include digital communication (namely, the language used in instant messages and social media) and language attitudes. Aside from my academic pursuits, I work as a freelance copywriter and engage in language science outreach, primarily targeting a younger audience.
Olen Tartu Ülikooli kolmanda aasta keeleteaduse doktorant ja nooremteadur. Oma doktoritöös tegelen teismeliste rootsi-eesti kakskeelsete suulise keele uurimisega. Uuringu kaudu soovin kirjeldada, mismoodi tänapäeva üleilmastunud ja meediastunud maailm kujundab mitmekeelsete teismeliste keelekasutust.

Samuti huvitun digisuhtlusest (näiteks kiirsuhtlussõnumites ja sotsiaalmeedias kasutatavast keelest) ja keelehoiakutest. Doktoritöö kirjutamise kõrvalt töötan lisaks vabakutselise tekstikirjutajana ning tegelen keeleteaduse populariseerimisega (ennekõike noorte seas).Follow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in