Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Contact

contact • kontaktInstitute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 Tartu
Mari-Liis Korkus

[ˈmɑriˌliːs]Institute of Estonian and General Linguistics

University of Tartu

Jakobi 2-431, 51005 Tartuoutreach ✿ popteadus


👾
Youth-targeted initiatives • Noortele suunatud algatused
Since the start of my PhD studies, I've been part of a research team that investigates the language use of Estonian teenagers. Our team frequently visits schools to hold workshops on the language use and attitudes of both teenagers and young content creators. Personally, I've been involved with 20+ workshops. 
Doktoriõpingute alguses liitusin uurimisrühmaga, mis uurib Eesti teismeliste keelekasutust. Meie uurimisrühm viib sageli Eesti koolides läbi külalistunde (vt rohkem projekti kodulehelt), kus tutvustame nii teismeliste kui noorte sisuloojate keelt ja keelehoiakud. Isiklikult olen kaasa löönud enam kui 20 töötoas.
See also (vaata lisaks)  👀
❀  ✿  ❀  ✿  ❀
Being a youth language researcher, I was particuarly drawn to initiating a project that would popularise language research among Estonian high school students. As a result, I helped launch noorlingvistide keeleklubi (in English: "young linguists' language club") at my institute. Throughout the monthly event series, students meet with Estonian linguists to learn about various subfields of linguistics. In 2023, we held a total of six meetings between 13 linguists and 64 students.
Olles noortekeele uurija, tahtsin käivitada algatuse, mille eesmärk oleks populariseerida keeleteadust just kooliõpilaste seas. Selle tulemusel sündis instituudis noorlingvistide keeleklubi, igakuine üritustesari, mille raames kohtuvad omavahel kooliõpilased ja keeleteadlased, et tutvuda erinevate keeleteaduse uurimisuundadega. 2023. aastal toimus kokku 6 kohtumist, milles osales 13 keeleteadlast ja 64 õpilast.
❀  ✿  ❀  ✿  ❀
Another brainchild was born while I was transcribing my research data and developed a habit of writing down teen lingo. Some time later I created slängistik - an account that acts sort of like an audiovisual slang dictionary. I mostly create content for fun, though I do aim for the account to serve as a bridge to introduce teenagers to different language topics and linguistics.
Veel üks välming sai alguse doktoritöö andmete transkribeerimise ajal, mil tekkis harjumus üles kirjutada noorte erisõnavara. Mõni kuu hiljem lõin nn audiovisuaalset slängisõnaraamatut matkiva slängistiku. Sisu loon seal ennekõike lõbu pärast aga soovin ka konto abil tuua noori lähemale eri keeleteemadele ning keeleteadusele.
Social media channels (somekanalid) 🤳
✍️
Blog posts on language topics • Keeleteemalised blogipostitused
For the last couple of years I've been also working as a freelance copywriter at the Transly Translation Agency, mostly writing blog posts on various language topics. On the side you can find some selected posts (in Estonian).
Viimased paar aastat olen töötanud vabakutselise tekstikirjutajana Toimetaja tõlkebüroos, kus tegelen peamiselt keeleteemaliste blogipostituste kirjutamisega. Kõrvalt leiab valiku mõningatest minu kirjutatud postitustest.
🗨️
General outreach • Üldised sõnavõtud
🎙️ - podcast (taskuhääling) 📝 - article/opinion piece (artikkel, arvamuslugu)📱 - social media (some) 🗣️ - talk (ettekanne) 👤 - individual (üksinda) 👥 - co-author/co-host (kaasautor, -vestleja)
📝👤

🎙️👤

🎙️👤 

🎙️👥 

🎙️👤 

🎙️👤
🎙️👥
📝👤

📱👤

🗣️👤

📝👥

📝👤

📱👤

🗣️👤
25.03.2024

22.03.2024

01.03.2024

29.02.2024

16.02.2024

14.12.2023
19.09.2023
13.09.2023

05.12.2022

01.12.2022

08.10.2022

29.08.2022

05.12.2021

20.05.2020
ERR Kultuur

Vikerraadio. Keelesäuts

Vikerraadio. Keelesäuts

EKI keelehääling

Vikerraadio. Keelesäuts

Erasmuse taskuhääling
Rõhk
Värske Rõhk nr 85

3rd International Twitter Conference on Linguistics
EKI inspiratsioonipäev "Näitame keelt"
Postimees

ERR.ee

2nd International Twitter Conference on Linguistics
The Polyglot GatheringFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in